Inloggen

 

  zie startpagina

Klik voor de Wereldwinkel

Klik voor de Wereldwinkel

 

 

 

Syndicatie

Home | Inhoud

Welkom

Verkoopactie 

Ook dit jaar worden weer pannenkoeken en wafels verkocht, dezelfde als vorig jaar. De winst van deze verkoopactie wordt volledig aangewend voor de aankoop van iPads voor in de klassen. We hopen dat uw kind een inspanning mag/kan doen om de actie tot een succes te laten uitgroeien. De klas met het beste gemiddelde krijgt zoals steeds een klasprijs. Er is ook een prijs voorzien voor de best verkopende kleuter en de best verkopende leerling (lager).

We geven dit jaar devoorkeur aan betalen via overschrijving. Ouders die toch liever contant geld meegeven, steken het bedrag met het blaadje in het plasticzakje dat op 28/09 of 12/10 opgehaald wordt. Alle info vindt u op het blaadje in het plastichoesje dat de kinderen meekregen.

Uw bestelling kan opgehaald worden op donderdag 26 oktober 2017 tussen 7u45 en 8u45 en tussen 16 en 18 uur. 


ZILL
Tussen 1 september 2018 en 2020 worden in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen de huidige leerplannen vervangen door het ZILL-concept (in De Ark stappen we in vanaf 2019).
In Zin in leren! Zin in leven! worden de leerinhouden anders geordend. De introductie van dit nieuwe concept wordt in onze school voorbereid door het zgn. 'ZILL'-team (juf Bieke, juf Caroline, juf Jole, juf Dominique, juf Annelies en de directeur). Deze ploeg zal in de loop van het schooljaar vier halve dagen nascholing volgen om in het hele team deze nieuwe visie  te implementeren. De eerste keer is dat aanstaande maandag. 

Schoolrekening betalen
Nathalie (secretariaat) werkt momenteel aan de voorbereiding van de eerste leerlingenfactuur. 
* Ouders die vorig jaar met domiciliëring betaalden, hoeven niets te doen.
* Wie vorig jaar de overschrijving zelf uitvoerde en nu wil overstappen naar domiciliëring, stuurt 
een mailtje naar Nathalie.
* Wie z'n domiciliëring wenst te wijzigen (of stop te zetten), klikt ook hierboven.

We herhalen de afspraak inzake onbetaalde rekeningen: wie twee openstaande rekeningen heeft, moet eerst de betalingen uitvoeren vooraleer er nog diensten geleverd worden (maaltijden, uitstappen...). Op die manier willen we vermijden dat de schulden zich tot een onoverkomelijke berg opstapelen. Een gesprek met de directeur daaromtrent is altijd een goede optie.

 Kleutersportacademie
Vanaf maandag geeft juf Céline aan de ingeschreven kinderen van K2 en K3 een uurtje omnisport in de sporthal. Dit bewegingsaanbod begint kort na schooltijd; de kleuters worden vanuit het forum naar de sporthal gebracht. Na de sportacademie worden ze door u in de sporthal opgehaald of gaan ze naar de opvang. 

Evacuatieoefening
Dinsdag aanstaande houden we een eerste evacuatieoefening. Door dit regelmatig te oefenen vermijden we paniek bij de kinderen en creëren we een automatisme als er ooit eens echt moet geëvacueerd worden. In het tweede trimester houden we een onaangekondigde evacuatieoefening.

Forummomenten
In de lagere afdeling houden we wekelijks een forummoment, het 'Ark-Nieuws'. Daarin worden wekelijks activiteiten, weekmenu, verjaardagen, klaspresentaties, afspraken, een optredentje, een schoolbouwer... gepresenteerd. Elke week wordt dit forummoment door een andere klas voorbereid. 

Gefeliciteerd
We feliciteren juf Inge met het huwelijk van haar zoon Wout. Voor deze belangrijke gebeurtenis is juf Inge aanstaande vrijdag en maandag afwezig en krijgen de kleuters een bewegingsaanbod van de titularis (ook in de sporthal). 

STRAPDAG
De strapdag van 22 september was een groot succes. In de lagere afdeling kwamen 226 van de 235 kinderen (96%!) strappend naar school. 95,3% droeg een hesje. Drie klassen scoorden twee keer 100%: L1B (juf An-Sofie), L5B (juf Annelies/Siegke) en L6B (meester Pieter). Proficiat aan alle strappers en dank aan de ouders die door deelname aan deze actie de schoolomgeving veiliger maakten. Het was opvallend hoe rustig, veilig en milieuvriendelijk het was in Oekene; dat nodigt uiteraard uit tot meer.