Wat kost de school?

Voor de volledige (visie)tekst over schoolrekeningen-bijdrageregeling van de ouders klikt u hier.

Basisscholen mogen beperkt geld vragen voor extraatjes zoals uitstappen. Kosten die nodig zijn om de eindtermen te behalen zoals de aankoop van boeken en dergelijke vallen daar niet onder. Die uitgaven neemt de school voor zijn rekening.

In het kleuteronderwijs bedraagt de maximumfactuur € 25-35-45/schooljaar, in het lager onderwijs is dat € 85/schooljaar.

Het maximale bedrag dat de school mag aanrekenen voor meerdaagse uitstappen over de hele carrière in de lagere school stijgt tot 410 euro. Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren vallen (een reis in de vakantie bijvoorbeeld) vallen niet onder deze maximumfactuur.

Voor materiaal dat de leerlingen nodig hebben om de eindtermen te behalen, mag de school geen geld vragen. Meer weten? Klik hier.

ONKOSTENLIJST OUDERS 2017-2018

(goedgekeurd op de schoolraad van 08 juni 2017)

 

1. Kosten voor de basisuitrusting De ouders zorgen voor deze uitrusting.
  Schooltas, zwemkledij, pennenzak, ringmappen, gymkledij, gymtas,…
2. Kosten die te maken hebben met de eindtermen De school stelt deze materialen ter beschikking
  Infrastructuur, verzekering, schriften, werk- & handboeken, tijdschriften voor in de les, kopies, materialen, schrijf- & kleurpotloden,  rekenmachine, passer,…

Deze materialen blijven in de klas.

3. Activiteiten die het onderwijs verlevendigen (‘scherpe maximumfactuur’) Deze kosten zijn beperkt:

max. kleuter: € 25-35-45 – lager: € 85 per schooljaar

Zwemlessen (verplicht – gratis voor 1° leerjaar) Schooltarief zwembad (€ 0,65) + vervoer (€ 1,10)
De Spil : toneelvoorstelling,…

De Spil : tentoonstelling  – film

€ 5 (+ vervoer € 1,10) (richtprijs)

€ 2 (+vervoer € 1,10)

Kinderboerderij K2 € 3 (+ vervoer)
Kinderboerderij K3 en L1 € 6 (+vervoer)
Doe-aan-sport-beurs zesde leerjaar € 5
Sportweek lager (met sportclubs; september) € 10 (incl. vervoer)
Schoolbus voor uitstap binnen Roeselare € 1,10
Schoolbus voor uitstap buiten Roeselare € 0,08 / km (min.€ 2 – max. € 15)
Didactische klasuitstap (i.p.v. schoolreis) € 20-25 (maximum)
Leerwandelingen (voor gids, toegang,…) Maximaal € 1,50 (gewoonlijk gratis)
Spelenmarkt (aanbod per klas): kronkeldiedoe, rollebolle, gymbo, holderdebolder, honkietonkie, alles met de bal tussen € 1,5 en € 3,5
4. Niet-verplichte uitgaven  
Gymkledij: t-truitje (met logo van de school)

Turnbroekje (kan ev. zelf aangekocht worden)

€ 7

€ 9

Wat in klas gebruikt wordt, wordt door de school aangekocht en niet aangerekend.

Tijdschriften Averbode

Lager: zonnekind (L1-2), zonnestraal (L3-4), zonneland (L5-6)

Kleuter: doremini (K1) – doremix (K2) –  doremi (K3)

Tijdschriften:

Mol en Beer (L1 – 9 nrs)

National Geografic (L4,5,6 – 10 nrs)

Beaufort (L5-L6)

Geloofstijdschriften:

Naomi (L1-2), Simon (L3-4), Samuel (L5-6)

 

 

 

€ 37

€ 35

 

 

€ 13,70

€ 34

€12,5

 

€ 9

Maaltijden:

Warm :

Kleuters

Leerlingen

Broodmaaltijd (middagtoezicht en soep inbegrepen)

Sober maal (rond Goede Vrijdag)

 

Onderstaande prijzen zijn richtprijzen!

€ 3,06 (incl. € 1,20 middagopvang, waarvoor fiscaal attest)

€ 3,53 (incl. € 1,20 middagopvang, waarvoor fiscaal attest)

€ 1,40 (incl. € 1,20 middagopvang, waarvoor fiscaal attest)

Zelfde prijs als warme maaltijd –  ( winst voor Broed.Delen)

Nieuwjaarsbrieven +/- € 1 per brief
Klasfoto € 1
Voorschoolse opvang (vanaf 06.45 uur) – laatste scan om 07.59 u. € 0,6 per begonnen kwartier
Naschoolse opvang (tot 18.30 uur) – eerste scan om 16.10 u. € 0,6 per begonnen kwartier
Buitenschoolse opvang

(woensdagnamiddag, vakantie,…)

€ 0,6 per begonnen kwartier
Avondstudie :            Kort: 16.10-16.40        Lang: 16.10-17.00 Idem opvang
Tentenkamp (L1 en L2) (niet-verplichte deelname)

Overnachting (L3 en L4) (niet-verplichte deelname)

€ 15 (voor activiteiten en verbruik)

€ 5 (voor activiteiten en verbruik)

Meerdaagse activiteiten (buiten de school) Beperkt tot € 425 voor de schoolloopbaan
 

 

Bosklas L1+L2 (31/05 en 01/06/2018)

Zeeklas L3+L4 (07-09/05/2018)

Stadsklas L5+L6 (18-20/04/2018)

Zoom@Regio (voor L5 en L6, in 2018-2019)

Klassen kunnen activiteiten voor fondsenwerving organiseren om deze kostprijzen nog te verlagen

ongeveer € 65

Maximaal € 150

Maximaal € 150

€ 60