Wij vinden de 21° eeuw een enorme uitdaging, zo’n boeiende wereld waar van alles op ons afkomt. We leven in een maatschappij met heel wat mogelijkheden en uitdagingen. zoveel kansen voor ontspanning, voor vorming, voor sociale inzet,… Het lijkt wel of in onze tijd alles mogelijk is en er geen grenzen meer zijn.

We leven in een wereld waarin we echt kunnen genieten. Maar wij vinden dat het leven meer moet zijn dan enkel maar genot. God heeft ooit, in een tijd waarin men alleen aan genot dacht, mensen uitgekozen om ‘een Ark’ te bouwen. Hij zou nadien de wereld doen overstromen met ‘water’ om, gereinigd als nooit tevoren, maanden later weer vruchtbare Aarde te worden.
In die Ark zat van alles wat: iedere soort was vertegenwoordigd. En op een bepaalde dag liet Noah de duif vliegen, op zoek naar een hoopvolle toekomst.

In die zin willen wij onze school als een Ark zien. Het mag een plaats zijn waar mensen, ieder met z’n eigen talenten en karakter, samenkomen om te leven in het midden van een wondere wereld, die we willen ontdekken en helpen uitbouwen. En waar we kinderen willen opleiden om uit te vliegen, het leven tegemoet.

· Vrijheid zonder verantwoordelijkheid is valse vrijheid. Geluk vinden wij in onze fundamentele waarden (welzijn!), niet in oppervlakkig genot.
· Samenleven in een ‘Ark’ veronderstelt een fundamenteel respect voor de andere. Als leerkracht –én als leerling!- willen we dan ook ieder kind aanvaarden zoals het is en, rekening houdend met eigen mogelijkheden, ieders talenten in verdraagzaamheid ontwikkelen.
· Een positieve grondhouding tegenover de eigen persoon, maar ook tegenover de anderen, het andere en De Andere is steeds het uitgangspunt van onze communicatie. Eerst het goede zien…
· We willen een ontwikkeling van de volledige persoon: Hart (sociale relaties en karakteriële vorming), Hoofd (intellectuele vorming, inzichten en vaardigheden) en Handen (muzisch-creatieve, techniek…) worden evenwichtig gevormd.
· De Ark, waar kunnen even belangrijk is als kennen… We hebben aandacht voor zelfstandige kennisverwerving (informatica krijgt daarin een verantwoorde maar uitdrukkelijke plaats) en –verwerking (leren studeren), intermenselijke en expressieve vaardigheden,…
· We willen ons engageren in de wondere wereld: de zorg voor de schepping komt voort uit de be- en verwondering voor de wereld die ons gegeven is en waarin wij ook een (scheppings)opdracht te vervullen hebben. Het milieu is ook voor ons een zorg.
· We geloven in een hoopgevende toekomst (de duif komt terug naar de Ark met het groene blaadje) omdat we de toekomst zélf helpen maken en omdat we Gods Geest in ons willen laten werken.

Elk jaar opnieuw lossen we enkele duiven in de overtuiging dat ze vruchtbare grond vinden en de wereld zien als een Gave en een Opgave.

Voor de volledige versie van de schoolbrochure klikt u hier.

Overige visieteksten:

bewegingsopvoeding algemeen – bewegingsopvoeding kleuter 

denkkoffers (kleuterafdeling)

evalueren van kleuters en leerlingen

huiswerk en leren leren

I.C.T.

visietekst meerdaagse uitstappen

visietekst schoolmaaltijden

visietekst LVS-toetsen