Inloggen

 

  zie startpagina

Klik voor de Wereldwinkel

Klik voor de inschrijvingen van de opvang

 

 

 

Syndicatie

Home | Inhoud

Onze school

 

In ons dorp van net geen 1700 inwoners situeert zich De Ark, de basisschool waar de populatie in het voorbije decennium meer dan verdubbelde tot 360 kinderen, wat zou neerkomen op meer dan 20 % van het inwoneraantal. Het kan niet anders of er is een sterke instroom van buiten de lokale gemeenschap. De laatste jaren is deze trend steeds duidelijker waarneembaar: in de eerste kleuterklassen zit nog 40 % Oekense kinderen, meer dan de helft komt uit de naburige gemeenten.

Ouders maken meer en meer een bewuste schoolkeuze voor hun kinderen. De dynamiek van De Ark (de website http://de-ark.org bulkt van de initiatieven), de gedrevenheid van leerkrachten en personeel, het kwaliteitsaanbod en de aandacht voor individuele noden wegen dan ook meer door dan de beperkte infrastructuur. In de nabije toekomst wordt die trouwens aangepakt: in oktober 2014 start het nieuwbouwproject (forum, zeven kleuterklassen, sporthal, sanitair…) en voorafgaand staan nog drie bouwprojecten op stapel. In 2016 is de school ook op infrastructureel vlak klaar voor de toekomst.

Niettegenstaande de sterke groei wil De Ark, enerzijds door de voorzieningen voor verenigingen en anderzijds door de vele initiatieven van school en oudercomité, z’n rol als katalysator voor de lokale gemeenschap blijven waarmaken. Met schoolfeesten of musical, pARKours, vieringen en pastorale initiatieven… treedt de school de hele Oekense gemeenschap tegemoet en wil op die manier het familiale karakter van het dorpsschooltje van weleer koesteren. 

De Ark is gelegen langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat en is een basisschool met een lagere en een kleuterafdeling. Het gebouw was vroeger een klooster en een verzorgingstehuis voor bejaarden. De tekst "trinkbar Wasser" op een 'kloostermuur' verraadt dat in WOI dit gebouw gebruikt werd door het Duitse leger. Vanuit de lucht is goed merkbaar dat de school in verschillende delen werd opgetrokken. De nieuwe kleuterafdeling dateert van 1996 (voordien waren de kleuterklassen gehuisvest in de vroegere gemeentelijke jongensschool even verderop in de straat).

 

De speelplaats biedt ruim plaats aan de 360 kinderen, temeer omdat we de speeltijden kleuter en lager op een apart tijdstip houden. Zo worden de kleutertjes niet geconfronteerd met de drukte van de grote groep. Het oudercomité verrijkt de speelplaats regelmatig met uitdagend spelmateriaal en een 'Speelwinkelwerking' staat in de steigers.
Onderstaande foto's werden geschoten door meester Marc die bij zijn afscheid (2002) een helikoptervlucht cadeau kreeg van de school. De enige voorwaarde was dat hij enkele luchtfoto's moest nemen met een snel in zijn hand gestopte camera. De leerlingen vormen samen enkele woorden. Kan je ze lezen?