Een school zonder medewerking van de ouders is ondenkbaar.  Heel veel activiteiten worden gedragen door een aantal ouders die verenigd zijn in onze vriendenkring.  Maandelijks komt de vriendenkring samen op de eerste dinsdag van de maand om activiteiten voor te bereiden of adviezen te formuleren.

DOE MEE… Voel je er ook iets voor, neem dan contact op met Jürgen Espeel voor meer informatie.

Zittend:

Barbara Verholle (Stan, L5) – Heidi Depoorter (Thijs, L5) – Jürgen Espeel, voorzitter (Nora, L2) – Nathalie D’Hulst, secretaris (Jana, L1 en Miro, K2) – Jeroen Cool (Dries, L1)

staand:

Geert Orgaer, directeur – Chris Bruneel (Siebe, L2) – Nic Dufoort (Simon, K3 en Amber, K1) – Dorine Casier (Marit, L1 en Svea & Benno, K2) – Hannelore Kins (Marthe, K1) –  Gene Vangampelaere (Sam, L2 en Jonas K3)

Indien u suggesties heeft over de school, kan u dit altijd aan een van die vrijwilligers meedelen. We vergaderen maandelijks in een open en constructieve sfeer.

Doel

 • het opvoedingsproject van De Ark mee te verwezenlijken vanuit een actieve en positief-kritische ingesteldheid. Daartoe wordt maandelijks op elke bijeenkomst een inhoudelijk punt (uit het schoolreglement, uit het schoolleven,…) besproken dat de kwaliteit van onze school helpt ondersteunen.
 • de ouders te informeren en te begeleiden in de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen (door b.v. een spreker over een pedagogisch onderwerp uit te nodigen).
 • de ouders en de leerkrachten de gezamenlijke verantwoordelijkheid te laten opnemen in het bijbrengen van ‘kennen en kunnen’.
 • de ouders als groep te vertegenwoordigen tegenover de directie, de inrichtende macht, de schoolraad, de leerkrachten, oudercomités van andere scholen en alle instanties die bij de opvoeding van de kinderen betrokken zijn.
 • aankopen (of ondersteunen bij aankoop) van goederen of diensten die in rechtstreeks verband staan met het opvoedingsproject van de school (voor zover deze aankopen geen goederen of diensten betreft die de school moet financieren vanuit haar basisopdracht).

Activiteiten om het doel te kunnen verwezenlijken

 • september: de oudercontactavonden (alle ouders worden uitgenodigd voor een kennismaking met de klas en de juf of meester van hun kind. De manier van werken wordt er uitgelegd.
 • oktober: verkoopactie (pannenkoeken- en wafelverkoop)
 • november: een familieavond, quiz,… grootouderfeest
 • december: we helpen met de Sint – wenskaartenactie
 • januari: wintermarkt
 • maart: de kaarting
 • mei/juni: schoolfeest
 • juni: afscheid en diplomering zesde leerjaar
 • Per schooljaar wordt er ook een informatieve-avond georganiseerd (b.v. over leren studeren, over sociale media…)

Deze lijst is uiteraard niet beperkend. Ieder aangebracht idee krijgt een ernstige kans tot realisatie.

Daarnaast worden door de oudervereniging interventies gedaan inzake schoolreis, de wekelijkse zwemlessen,…

De ouderverening is lid van

 • het VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen).
 • de grote Arkorum-vzw. Dit betekent dat zowel de boekhouding als de verzekeringen verlopen via de school.