Medewerking van ouders is voor iedere school ondenkbaar en onmisbaar. Diverse activiteiten worden mee gedragen door een aantal ouders. Deze laatste hebben zich verenigd in onze vriendenkring (Oudercomité of kortweg OC).

Elke eerste dinsdag van de maand is er een OC-vergadering: er worden activiteiten voorbereid en adviezen geformuleerd.

Heb je interesse om je bij ons aan te sluiten? Er zijn een paar opties, afhankelijk van jouw mogelijkheden:

 • Op permanente basis: je neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen en je probeert er maximaal te zijn voor alle activiteiten georganiseerd door het OC.
 • Op basis van een gekozen activiteit (wintermarkt, kidsfuif, quiz) kan je mee aan de vergadertafel bij een specifieke werkgroep. Deze groep neemt dan de volledige organisatie van de activiteit op zich. Dit uiteraard steeds met ondersteuning van het OC.
 • Helpende handen: voor alle activiteiten geldt: vele handen maken licht werk! Om die reden zijn we ook doorheen het schooljaar steeds op zoek naar die vele helpende handen.

In welke vorm je ook wilt meewerken, laat van je horen! Neem contact op via de FB-pagina of via e-mail: oc.deark.oekene@gmail.com

 

Doel van het Oudercomité:

 • het opvoedingsprojectvan De Ark mee te verwezenlijken vanuit een actieve en positief-kritische ingesteldheid. Daartoe wordt maandelijks op elke bijeenkomst een inhoudelijk punt (uit het schoolreglement, uit het schoolleven,…) besproken dat de kwaliteit van onze school helpt ondersteunen.
 • de ouders te informeren en te begeleiden in de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen (door b.v. een spreker over een pedagogisch onderwerp uit te nodigen).
 • de ouders en de leerkrachten de gezamenlijke verantwoordelijkheid te laten opnemen in het bijbrengen van ‘kennen en kunnen’.
 • de ouders als groep te vertegenwoordigen tegenover de directie, de inrichtende macht, de schoolraad, de leerkrachten, oudercomités van andere scholen en alle instanties die bij de opvoeding van de kinderen betrokken zijn.
 • aankopen (of ondersteunen bij aankoop) van goederen of diensten die in rechtstreeks verband staan met het opvoedingsproject van de school (voor zover deze aankopen geen goederen of diensten betreft die de school moet financieren vanuit haar basisopdracht).

Activiteiten georganiseerd/ondersteund door het OC:

 • Augustus/September: oudercontactavonden (alle ouders worden uitgenodigd om kennis te maken met de juf/meester en de klas)
 • Oktober: verkoopactie (pannenkoeken- en wafelverkoop)
 • November: Kidsfuif, Grootouderfeest
 • December: Quiz, we helpen met de Sint
 • Januari: Wintermarkt
 • Maart: Boterhammen in de Ark
 • Mei/Juni: Schoolfeest
 • Juni: afscheid en diplomering 6e leerjaar
 • Per schooljaar wordt er ook een informatieve avond georganiseerd (b.v. over leren studeren, over sociale media…)

Deze lijst is uiteraard niet beperkend. Hebt u nieuwe ideeën of suggesties, contacteer ons en wij bespreken dit op één van onze vergaderingen.

 

Het huidige Oudercomité bestaat uit:

Hannelore Kins, voorzitter (mama van Marthe, K2 en Remi, K1)

Nathalie D’Hulst, secretaris (mama van Jana, L2 en Miro, K3)

Dorine Casier, penningmeester (mama van Marit, L2, Benno & Svea, K3)

Heidi Depoorter (mama van Thijs, L6)

Chris Bruneel (papa van Siebe, L3)

Nic Dufoort (papa van Simon, L1 en Amber, K2)

Geoffry Roobrouck (papa van Merel, L4 en Zoë, L2)

Marie Deprez (mama van Viktor, K2 en Alice)

 

Het oudercomité is lid van:

 • het VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen).
 • Scholengroep Arkorum-vzw: boekhouding en verzekeringen verlopen via de school.