Dagelijks staan meer dan 40 medewerkers paraat voor de 380 kinderen, die verdeeld worden over 20 klassen.

Kleuterafdeling:

K1A: juf Saskia Coghe

K1B: juf Els Pattyn en juf Evelien De Pestel

K1C: juf Sandrine Verstraete

K2A: juf Stefanie Vermeersch en juf Céline Allaert

K2B: juf Martine Beernaert en juf Michelle Grymonprez

K3A: juf Wendy De Pré

K3B: juf Bea Luyckx en juf Céline Allaert

Zorg: juf Bieke Gheysen

Bew.opv.: juf Inge Mannens

Verpleegkundige:juf Hilde Rebry

Lagere afdeling:

L1A: juf Veerle Corty

L1B: juf An-Sofie Demulder

L2A: juf Nele Naert

L2B: juf Jole Dangreau en meester Patrick Keysabyl

L3A: meester Hans Hubrecht

L3B: juf Dominique Maertens

L4A: juf Hanne Dupont

L4B: juf Rita Haelemeersch

L5A: juf Patricia Watteeuw

L5B: juf Annelies Platteeuw en juf Siegke Catteeuw

L6A: juf Elien Debaets

L6B: meester Pieter Debonne en meester Ruben Huûghe

Zorg: juf Caroline Persyn

zorg, contractklas, muzische en dactylo: meester Ruben Huûghe

Bew.opv.: juf Gudrun Vermeersch en juf Lien D’Hondt

ICT-coördinator: Patrick Keysabyl

Secretariaat:

Ria De Muelenaere (ma.vo. en woe.): maaltijden, 12school

Nathalie Deroo (di. en do.): facturatie, 12school, algemeen

Sofie Sinnesael (ma.na. en  vr.): verzekeringen, leerlingenadmin.

Logistiek:

Dominique Castelein (opvang)

Ann Clinckemaillie (opvang, dommelklas)

Ria De Muelenaere (opvang)

Sharon Delaere (onderhoud)

Tine Derhoore (refter en opvang)

Karien Dufoor (refter, onderhoud)

Rita Hoorne (boterhamrefter)

Hasna Khaouiry (refter, onderhoud)

Eric Moerman (refter, onderhoud)

Vanessa Vanbeselaere (opvang, onderhoud, refter)

Antoon Vandenaweele (bus & klus)

Gina Verhulst (refter, opvang)

In onze school zijn ook heel wat vrijwilligers actief:

Gudrun Carbonez (taalontwikkeling, huiswerkbegeleiding)

Hilde Goethals (leeskansen)

Mieke Lapeire (mobiliteit)

Dany Maertens (huiswerkbegeleiding en remediëring wiskunde)

Myriam Veys (mobiliteit, onderhoud)

Nico Willemijn (mobiliteit)

Directie: 

Fanny Delrue (Geert Orgaer op de foto is op welverdiend pensioen)