Brengen van kinderen:

 • Wie vóór 08.10 uur aankomt, komt binnen via de opvang. Vanaf 08 uur wordt er echter niet meer gescand.
 • Om 08.10 uur gaat de schoolpoort open. Alle kinderen spelen dan op de speelplaatsen: kleuters en L1-2 op de nieuwe speelplaats; L3-L6 op de oude speelplaats.
 • Ouders van de eerste kleuterklas kunnen vanaf 08.10 uur hun kleuter in de klasbinnenbrengen. In september kan dit ook nog voor de tweede kleuterklas; vanaf oktober spelen de tweede kleuters mee op de speelplaats.
 • Om 08.10 uur start ook de zoen-en-vroemzone. Deze wordt begeleid door twee kinderen van het zesde leerjaar:
  • u rijdt voor tot aan de deur van het forum
  • u zorgt ervoor dat uw kind klaar zit op de achterbank, met de schooltas op de schoot
  • een leerling van ’t zesde opent het portier; uw kind stapt zo snel mogelijk uit en gaat het forum binnen
  • de zoen hebt u hopelijk thuis al gegeven? Dan kan de circulatie aan de Z&V-zone vlotter verlopen en zorgt u niet voor oponthoud.
 • Er staat dagelijks een vrijwilliger (door de politiezone gemachtigd)
  • aan het fietspad (verkeersveiligheid) ter hoogte van de school
  • aan het kruispunt van de Kortrijksestraat (fietsers en voetgangers oversteken).

Afhalen van kinderen:

 • de ouders wachten de kinderen op onder het afdak.
 • Na schooltijd staan de kinderen in de klasrij bij hun juf. Na visueel contact met de titularis kunnen de kinderen naar oma, papa,…vertrekken.
 • Kinderen die na een kwartier niet opgehaald werden, gaan naar de opvang/studie.

Begeleide rij:

 • ’s middags en ’s avonds. Kinderen worden overgestoken aan de Kortrijksestraat; daar stopt de rij (en de verantwoordelijkheid van de begeleider).

Schoolbus:
Er is geen 
ophaalvervoer, enkel vervoer voor uitstappen en didactische of sportieve activiteiten.